استروبوسکوپی حنجره و اختلالات صدا

استروبوسکوپی حنجره و اختلالات صدا

گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز استان کرمان
موضوع گفتار درمانی


قسمت سوم برنامه تلویزیونی پزشک شما مرکز استان کرمان

قسمت سوم برنامه تلویزیونی پزشک شما مرکز استان کرمان

موضوع لکنت زبان
دکتر کریمی


قسمت دوم برنامه تلویزیونی پزشک شما مرکز استان کرمان

قسمت دوم برنامه تلویزیونی پزشک شما مرکز استان کرمان

موضوع گفتار لکنت زبان
دکتر کریمی


قسمت اول برنامه تلویزیونی پزشک شما مرکز استان کرمان

قسمت اول برنامه تلویزیونی پزشک شما مرکز استان کرمان

موضوع لکنت زبان
دکتر کریمی


قسمت دوم برنامه تلویزیونی مرکز استان کرمان

قسمت دوم برنامه تلویزیونی مرکز استان کرمان

موضوع گفتار درمانی
دکتر کریمیقسمت اول برنامه تلویزیونی مرکز استان کرمان

قسمت اول برنامه تلویزیونی مرکز استان کرمان

موضوع گفتار درمانی
دکتر کریمیگروه واتساپ
گروه واتساپ
تصویربرداری حنجره
تصویربرداری حنجره
کار درمانی
کار درمانی
درمان لکنت
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
گفتار درمانی
بازی درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
اختلالات یادگیری
درمان بلع
درمان بلع
روانشناسی
روانشناسی
نمایش ویدئو
نمایش ویدئو
صفحه اول
صفحه اول
درباره کلینیک
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
تویتتر
کانال تلگرام
کانال تلگرام
فیسبوک
فیسبوک
اینستاگرام
اینستاگرام
گرفتن نوبت
گرفتن نوبت

ویدئو لارینگوسکوپی (تصویربرداری حنجره) ، نوروفیدبک ، گفتار درمانی ، بازی درمانی ، کاردرمانی و هنر درمانی


درمان تسهیل صورتی

معمولا علل آبریزش شامل این موارد است: کنترل حرکتی دهانی ضعیف، کاهش تواتر بلع غیر ارادی و کاهش آگاهی حسی

     
آبریزش دهان (Drooling)

آبریزش عبارت است از: از دست رفتن غیر ارادی بزاق و دیگر محتویات دهانی که این مساله تا سن ۱۸-