روانشناسی،رفتاری، تنبیه

روانشناسی،رفتاری، تنبیه

بیش از ۲۰درصد کودکان نوپا و خردسال در سنین ۱۸ تا ۲۴ ماهگی به عمد سرشان را به جایی می کوبند و پسران بیش از دختران این کار را انجام می دهند.
اگر کودک برای جلب توجه شما یا در پاسخ به شنیدن"نه" سرش را به جایی می کوبد سعی کنید بی اعتنایی کنید، کودک را بغل نکنید و او را تنبیه نکنید، او برای درک موقعیت بسیار کوچک است و رفتارهای شما باعث تقویت و تشدید آن رفتار می شود.
# کلینیک #نوین #واحد# روانشناسی # کرمانتصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ