اختلال دیکته نویسی:

اختلال دیکته نویسی:

🔺اختلال دیکته چی هست؟

کودکانی که در تمام مهارت های زندگی نرمال هستند و مشکلات مغزی یا جسمی ندارند و هوش نرمالی دارند اما هرچقدر سعی میکنند:

▪️کلمات رو اشتباه می نویسند

▫️مدام شکل کلمات رو فراموش می کنند

▪️از بقیه جا می مانند

▫️صداها را جا می اندازند

▪️برعکس مینویسند

▫️کلمات را با حدس و گمان مینویسند

🔴لطفا از فشار بر کودک و تکرارهای بی دلیل بپرهیزید و با مراجعه به متخصص دلیل مشکل را مشخص کرده و درمان کنید.تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ