نکات قبل از ازدواج:

نکات قبل از ازدواج:

قبل از ازدواج درباره:
✔️درآمد
✔️سبک تربیت فرزندان
✔️وام،بدهی
✔️چگونگی برخورد با خانواده
✔️آسیب های دوران کودکی
✔️انتظارات از همسر
✔️لیست خواسته ها
و هر جیز دیگری که به ذهنتون میرسد،بحث کنید.
📍عشق به تنهایی کافی نیست‼️
مهلا برسم(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ