آیا نوروفیدبک نقش درمانی در این اختلالات را دارد؟

آیا نوروفیدبک نقش درمانی در این اختلالات را دارد؟

در بسیاری از اختلالات این دستگاه بیش از آنکه درمان کننده باشد وسیله ای کمکی برای بهتر کردن عملکرد مغز است و زمانی که صحبت از ناهماهنگی مغز می شود باید بگوئیم که این مشکل یک بیماری نیست که نیاز درمان داشته باشد زمانی که ناهماهنگی مشکل باشد بهترین روش خود تنظیمی خواهد بود و بهتر است که از واژه درمان استفاده نشود.
از این روش بیشتر به عنوان مکمل درمانی در اختلالات مختلف استفاده می شود.تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ