۴ فوایده نوروفیدبک چیست؟

۴ فوایده نوروفیدبک چیست؟

۱- روشی کاملا ایمن است که عوارض جانبی ندارد.

۲- توجه وتمرکز به شکل محسوسی افزایش می یابد.

۳- اثرات درمانی تا چندین سال پس از اتمام دوره پایدار می ماند.

۴- توانمندی های شناختی را افزایش می دهد.گروه واتساپ
تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
درمان بلع
روانشناسی
نمایش ویدئو
صفحه اول
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
فیسبوک
اینستاگرام
گرفتن نوبت