۴ فوایده نوروفیدبک چیست؟

۴ فوایده نوروفیدبک چیست؟

۱- روشی کاملا ایمن است که عوارض جانبی ندارد.

۲- توجه وتمرکز به شکل محسوسی افزایش می یابد.

۳- اثرات درمانی تا چندین سال پس از اتمام دوره پایدار می ماند.

۴- توانمندی های شناختی را افزایش می دهد.تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ