۸ مهارت گفتاری و زبانی که یک کودک ۲ ساله باید داشته باشد چیست؟

۸ مهارت گفتاری و زبانی که یک کودک ۲ ساله باید داشته باشد چیست؟

۱- اغلب از عبارات ۲ تا ۳ کلمه ای بصورت خودبخودی استفاده می‌کند.

۲- کلمات جدید فراوانی را هر روز یاد می گیرد.

۳- علاقمند به حرف زدن می شود.

۴- توانایی تعریف داستان با کمک را پیدا می کند.( البته تا حدی نامفهوم)

۵- شروع به استفاده از نام خودش می کند.

۶- درگفتار خود از ضمایر ملکی نظیر "مال من" استفاده می کند.

۷- ممکن است بتواند از کلمه پرسشی کجا استفاده کند مثال: ماشین بابا کجاست؟

۸- در عبارات ۲ و ۳ کلمه ای خودش برخی افعال و صفات را به کار ببرد.تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ