آیا ضایعات تار صوتی مانند پولیپ ، ندول ، کیست سرطان هستند؟

آیا ضایعات تار صوتی مانند پولیپ ، ندول ، کیست سرطان هستند؟

ضایعات تار صوتی مانند پولیپ ، ندول ، کیست سرطان نیستند! بلکه همگی آنها باعث گرفتگی صدا می شوند و مربوط به استفاده زیاد از صدا می باشند مانند زیاد حرف زدن ، جیغ زدن ، گریه کردن با صدای بلند ، گلو پاک کردن و... هستند.گروه واتساپ
تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
درمان بلع
روانشناسی
نمایش ویدئو
صفحه اول
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
فیسبوک
اینستاگرام
گرفتن نوبت