آیا مسائل روانشناختی بر حنجره اثر گذارند؟

آیا مسائل روانشناختی بر حنجره اثر گذارند؟

بله مسائل روانشناختی اثر بدی بر حنجره دارند که برخی از آنها را در زیر آورده ایم

✔اضطراب

✔ترس از یک اتفاق مثال کرونا

✔افسردگی

✔نداشتن اعتماد به نفس

✔عصبانیت

?تمام موارد فوق با اثر گذاری بر مغز، سیستم هورمونی و عروقی بدن اثر منفی بر حنجره می گذارند

" علم را بیاموزیم و از خرافات فاصله بگیریم"تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ