کودک من شیطنت می کند آیا بیش فعال است؟ نشانه های بیش فعالی؟

کودک من شیطنت می کند آیا بیش فعال است؟ نشانه های بیش فعالی؟

۴ نشانه اول بیش فعالی در مبحث قبل بیان شد سایر علائم را در زیر شرح می دهیم

✔fidgeting یعنی کودک بیقرار است و مدام می پرد یا می دود و وقتی مجبور می شود روی صندلی بنشیند پیچ و تاب می خورد یاد می لولد یا با دست و پایش ور می رود.

✔problems play quietly کودک بیش فعال نمی تواند با سکوت بازی کند و معمولا بازی هایشان پرسرو صدا است و نمی تواند با آرامش یک فعالیت را انجام دهد

✔unfinished task کودک بیش فعال یک کار را به پایان نمی رساند در عین حالی که بیان می کند به کارهای زیادی علاقه دارد و با اشتیاق شروع می کند اما هیچ کاری را تا انتها انجام نمی دهد مثال هنگام نوشتن مشق کلاسی پس از یک خط نوشت بر می خیزد یا به کار دیگری مشغول می شود هر چند در آغاز کار می گوید مامان قول میدم تا آخر صفحه رو بنویسم.

✔ lack of focus کودک بیش فعال معمولا همزمان دارای نقص توجه است برای مثال وقتی با او صحبت می کنید به شما نگاه نمی کند و می گوید دارد به حرف های شما گوش می دهد اما وقتی می پرسید من چی گفتم نمی تواند پاسخ دهد


✔avoidance of task needing extended mental effort این ناتوانی در تمرکز کردن باعث می شود کودک از کارهایی که نیاز به فکر کردن زیاد دارند فرار کند برای مثال از نشستن سر کلاس و گوش دادن به معلم فرار می کند.

✔mistake کودکان دارای نقص توجه و بیش فعالی در انجام یک دستورالعمل که نیازمند طراحی و اجرا است مشکل دارند و مرتکب اشتباهات مکرر می شوند اما این اشتباهات نشانه کند ذهنی یا مشکل هوشی نیست

✔daydreaming این کودکان زیاد خیالبافی می کنندو چیزهایی که دور برشان هست را نادیده می گیرند


⛔ کودک بیش فعال دارای اختلال هوش یا کم توانی ذهنی نیست باید ویژگی های این اختلال را بشناسیم تا بتوانیم به درمان آن کمک کنیم

⛔تنبیه و سرکوب و بشین بشین گفتن راه درمان نیست.تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ