نوروفیدبک درمانی و سایر درمان ها

نوروفیدبک درمانی و سایر درمان ها

✔مدیریت و درمان بیش فعالی و نقص توجه نیازمند کار تیمی است.

?رفتاردرمانی و درمان های شناختی رفتاری که به فرد کمک می کنند بتواند رفتارهایش را کنترل کرده بسیار موثر هستند.

?شرکت خانواده و دانستن چگونه رفتارکردن با کودک امر بسیار مهمی است

?دارو درمانی می تواند به همراه سایر درمان ها کمک کننده باشد اما دارو به تنهایی تنها در نقش یک مسکن موقتی است و درمان پایدار ایجاد نمی کند

✔نوروفیدبک درمانی که توسط متخصص انجام شود ( نه افراد غیر صلاح) می تواند در ثبیت درمان بسیار مفید باشد

? مهمترین عامل در کاهش مشکلات روانشناختی بعدی مانند فرار از مدرسه، افسردگی و...ایجاد رابطه دوستی با افرادیست که بسیار آرام هستند

✔ورزش بدنی منظم می تواند در کاهش علائم موثر باشد

✔داشتن برنامه روزانه و تشویق فرد به اجرای برنامه منظم کمک کننده است و برنامه محروم کردن و پاداش دادن برای کار خوب و بد بسیار کمک کننده است.

تیم تخصصی درمان اختلال یادگیری و بیش فعالی نوینتصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ