درمان بیماری خانم ۶۰ ساله مبتلا به ندول دوطرفه

درمان بیماری خانم ۶۰ ساله مبتلا به ندول دوطرفه

تصویر حنجره همان بیمار خانم ۶۰ ساله مبتلا به ندول دوطرفه بعد از پنج جلسه گفتار درمانی تخصصی ویژه اختلال گرفتگی صدا و حنجره (حذف کامل ندول ها ی تار صوتی)تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ