رشد فیزیکی نوزادان یک تا چهارماهه

رشد فیزیکی نوزادان یک تا چهارماهه

?رشد فیزیکی نوزادان یک تا چهار ماهه

✔سر تا دو ماهگی هر ماه دو سانتی متر باید رشد کند و از دو ماهگی تا چهار ماهگی هر ماه ۱/۵سانتی متر در ماه باید رشد کند.

?️رشد سر شاخص مهمی از رشد مغز می باشد

✔تنفس نوزادان باید شکمی باشد و هنگام تنفس شکم بالا و پایین شود


✔پوست حساس است و به راحتی تحریک می شود.
✔پاهای نوزادان معمولا دوکی شکل( پرانتزی) هستند

?️گریه های نوزادان با اشک است و لثه های آنها قرمز رنگ است

✔چشم ها شروع به حرکت به سمت یکدیگر به طور همزمان می کنند
?دید نوزادان بسیار ضعیف است و نمی توانند روی یک شی تمرکز کنند.

تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ