گفتار درمانی کودکان

گفتار درمانی کودکان

حدود یک سالگی نامش را تشخیص می دهد علاوه بر “ماما” و “بابا” دو سه کلمه می گوید کلمات خانواده را تکرار می کند آموزش های ساده را درک می کند کلمات را به عنوان نماد اشیا تسخیص می دهد: ماشین (اشاره به گاراژ)


بین یک و دو سالگی

مفهوم نه را درک می کد
حدود ۱۰ تا ۲۰کلمه (اسامی) را استفاده می کند
عبارات دو کلمه ای به کار می برد مثل: ” بابا بای بای”
با دست “بای بای” می کند و دالی موشه بازی می کند
صداهای حیوانات خانگی را در می آورد
وقتی از او یک اسباب بازی خواسته می شود آنزا می دهد
از کلماتی مثل “بیشتر” برای ساختن آنچه می خواهد اتسفاده می کند
به خودش، انگشت، چشم و بینی خود اشاره می کند
وقتی از او خواسته می شود شیئی را از اتاق دیگر بیاورد انجام می دهد
بین دو و سه سالگی

قسمتهای مختلف بدن را می شناسد
با خودش و عروسکهایش به مکالمه می پردازد
می پرسد “آن چیه؟” و “مال من کو؟”
گفته های دو کلمه ای منفی به کار می برد مثل “میخوام نه”
با اضافه کردن علامت جمع کلماتی مثل “کتابها” می سازد
حدود ۴۵۰ واژه در خزانه لغاتش دارد
نام خود را بیان می کند و با جمع کردن انگشتانش سن خود را نشان می دهد
اسامی و افعال را به هم وصل می کند و عبارتی مانند “ماما برو” می سازد
مفاهیم ساده ی زمانی را می فهمد مانند “دیشب” و “فردا”
از ضمیر “من” به جای نامش استفاده می کند
سعی می کند توجه بزرگترها را به خود جلب کند”منو نگاه کن”
دوست دارد داستان مشابه را تکراری بشنود
ممکن است وقتی منظورش “بله” است “نه” را بکار ببرد
با دیگر بچه ها به خوبی بزرگتر ها صحبت می کند
به جای گریه و کتک مشکلاتش را با گفتگو حل می کند
با کلمه سوالی “کجا” سوال می پرسد
تصاویر و چیز های عمومی را نام می برد
جملات کوتاهی مشابه این موارد را می گوید: ” من بیشتر میخوام” یا “من شیرینی میخوام”
۳ تا ۴ رنگ را تطبیق می دهد، کوچگ و بزرگ را هم می داند


بین سه و چهار سالگی

می تواند یک قصه تعریف کند
جملات ۴ تا ۵ کلمه ای طولانی دارد
خزانه واژگانش نزدیک به ۱۰۰۰ کلمه است
حداقل یک رنگ را نام می برد
کلماتی مانند دیروز، تابستان، وقت ناهار، امشب، کوچک و بزرگ را می فهمد
شروع به اطاعت از دستورات می کند مثل “این پازل را بگذار زیر صندلی”
نام خانوادگی خود و نام خیابانی که در آن زندگی می کند می داند و چند شعر کودکانه می خواند


بین چهار و پنج سالگی

جملات طولانی در حد ۴ تا ۵ کلمه دارد
زمان گذشته را به درستی به کار می برد
حدود ۱۵۰۰ واژه در خزانه ی لغاتش ارد
رنگ های قرمز، آبی، زرد و سبز را نشان می دهد
سه گوش، دایره و چهار گوش را می شناسد
مفاهیم صبح، بعد و شب را می فهمد
می تواند راجع به موقعیت های انتزاعی و خیالی صحبت کند مثلا من امیدوارم، ای کاش …
سوالات زیادی می پرسد مثل : کجا؟ چرا؟


بین پنج و شش سالگی

جملات طولانی ۵ تا ۶ کلمه ای دارد
حدود ۲۰۰۰ کلمه در خزانه ی لغاتش دارد
کاربرد اشیا را بیان می کند (باقاشق غذا می خوریم) و می تواند بگوید اشیا از چه ساخته شده اند
موقعیت اشیا را نسبت به هم می داند مثلا “کتاب روی میز هست”
آدرسش را می داند
پول را می شناسد
متضادهای عمومی را می داند مثل “بزرگ و کودک”
مفهوم شباهت و تفاوت را درک می کند
تا ده شی را می شمارد
برای کسب اطلاعات سوال می پرسد
دست راست و چپ خود را تشخیص می دهد
از انواع جملات استفاده می کند مثلا “اجازه بدید بعد از خوردن برم خرید”

منبع

وبسایت ldonline.org بخش Speech and language milestone chartتصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ