ارزیابی دوره پیش از ارتباط هدفمند و هوشمند

ارزیابی دوره پیش از ارتباط هدفمند و هوشمند

ویژگی این دوره: این دوره در بازه ی زمانی یک تا ۸ ماهگی بوده و در آن کودک قصد برقراری ارتباط ندارد ولی والدین رفتار کودک را هدفمند قلمداد می کنند.
جنبه های ارزیابی

ارزیابی تحول غذاخوردن و حرکات دهانی
ارزیابی صداسازی( قان و قون)
۱- ارزیابی تحول غذاخوردن و حرکات دهان

علاوه بر ارزیابی مواردی که در دوره نوزادی انجام می گیرد، رفتارهای خوردن و آشامیدن کودک، با استفاده از چک لیست، توسط والدین و یا آسیب شناس گفتار و زبان در حین مشاهده کودک، بررسی می شود.
نمونه ای از سئوالات چک لیست:

چه کسی به کودک غذا می دهد؟
در هنگام تغذیه کودک در چه وضعیتی است؟
آیا کودک از یک سینه بهتر از سینه دیگر می خورد؟
آیا کودک به قدرت عمل مکیدن را انجام می دهد؟
در هر وعده، کودک چه مقدار شیر می خورد؟
فواصل تغذیه کودک چقدر است؟
تغذیه کودک چقدر طول می کشد؟
در طول روز چند بار شیر می خورد؟
آیا کودک در هنگام شیر خوردن هوشیار است و به مادرش نگاه می کند؟
آیا کودک می تواند در هنگام شیر خوردن، آرواره،سر و تنه اش را کنترل کند؟
آیا در هنگام شیر خوردن، حالت تهوع، سرفه یا گاز گرفتن ایجاد می شود؟
ایا بنظر می رسد که در بلعیدن تاخیر دارد؟
آیا کودک بین مکیدن، بلعیدن و تنفس هماهنگی وجود دارد؟
آیا هنگام شیر خوردن، شیر از دهانش خارج می شود؟

۲- ارزیابی صداسازی

نمونه صداسازی:
صداسازی هایی انتخاب شوند که در موقعیت راحت تولید شده اند.
صداسازی هایی که شبیه واکه، همخوان و صداهای گفتاری هستند و با خروج فشار جریان هوا همراه هستند، مد نظر هستند.
۲۰ دقیقه نمونه، حدود ۷۰ موقعیت صداسازی را فراهم می کند. در مواقعی که کودک همکاری نمی کند، ۵۰ تا ۷۰ موقعیت صداسازی تقریبا برای ارزیابی مناسب اند.
صداسازی ها توسط، مشاهده مستقیم درمانگر و گزارش والدین ثبت می شود.


سرعت قان و قون: تعداد صداها( نه هجاها) تقسیم بر زمان ضبط نمونه صداسازی. بطور طبیعی، با افزایش سن بخصوص بعد از ۶ ماهگی، باید بر سرعت قان وقون افزوده شود.
تعداد همخوان ها به واکه ها:تعداد همخوان ها به واکه ها تقسیم و ضربدر ۱۰۰ شود. بطور طبیعی، در صد همخوان ها نسبت به واکه ها، در سال اول افزایش می یابد.
قان وقون چند هجایی: در نیمه دوم سال اول، تعداد هجاهای قان و قون افزایش می یابد(cv/cvcv// / ماما/ بابا/ ) و در پایان سال اول، همخوان های هجاهای قان و قون متفاوت می شوند.

ارزیابی ارتباط والدین-کودک

آسیب شناس گفتاروزبان، با استفاده از چک لیست، چگونگی تعامل والدین با کودک را مشاهده و سپس بررسی می کند.
نمونه هایی از سئوالات چک لیست
احساس رضایت و مثبت بودن در هنگام برقراری ارتباط.
حساسیت مادر در مقابل سرنخ های کودک برای تعامل یا ارتباط برقرار نکردن.
پذیرفتن وضعیت کلی کودک.
میزان تعامل و تمایل دوطرفه کودک و والدین.
والدین از وسایل و یا از فعالیت ها به چه شکل استفاده می کنند که کودک را تشویق به ارتباط کند.
میزان صحبت کردن مادر با کودک و قان قون کردن با او چقدر است؟
مادر به چه میزان می تواند توجه کودک را جلب کند و او را وادار به تعامل کند.تصویربرداری حنجره
کار درمانی
درمان لکنت
نوروفیدبک تراپی
گفتار درمانی
بازی درمانی
اختلالات یادگیری
روانشناسی
درمان بلع
نمایش ویدئو
درباره کلینیک
تماس با کلینیک
تویتتر
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیسبوک
صفحه اول
گرفتن نوبت
گروه واتساپ